O autorze
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem instytucjonalnych jest spółka Data Techno Park. Celem klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. Cele te zostaną osiągnięte dzięki współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii pomiędzy członkami klastra.

Klaster – potencjalne obszary współpracy

Nowoczesne technologie wymagają od nas innego spojrzenia na wytwarzanie produktów i usług i wprowadzanie ich na rynek. Wielość informacji, umiejętność ich przetworzenia i dostarczenia w sposób czytelny dla lekarzy i pacjentów to cel jaki przyświeca Ogólnopolskiemu Klastrowi e-zdrowie.

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie jest platformą innowacji i rozwoju dla firm branży It-med. Platforma ta oparta jest na współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii. Jej zadaniem jest stworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych usług dla sektora ochrony zdrowia. Skupia on w swoich szeregach firmy z branży informatycznej, podmioty lecznicze i konsultingowe. Podmioty te współpracując ze sobą, korzystając z wiedzy i doświadczenia, posiadając unikatowe informacje niedostępne powszechnie są w stanie zaproponować nowe produkty i usługi.


Jedną z takich usług możliwych do wyprodukowania w ramach współpracy podmiotów klastra jest stworzenie aplikacji umożliwiającej zbudowanie systemów klasy Decision Support System. W klastrze znajdują się podmioty medyczne dysponujące olbrzymimi zasobami informacyjnymi. Nie są w stanie z tych informacji skorzystać gdyż w dużej mierze ma ona charakter rozproszony i nie stanowi wiedzy jako takiej. Podmioty też nie posiadają odpowiednio wykwalifikowanej kadry informatycznej, która byłaby w stanie zbudować algorytmy porządkujące informacje i udostępniające je w sposób czytelny dla lekarzy.

Firmy informatyczne do wyprodukowania i przetestowania programów muszą posiadać potężne zasoby informatyczne. Są one wykorzystywane tylko w fazie produkcji oprogramowania. Koszt ich zakupu i utrzymania jest istotnym elementem wydatków. Dlatego znacznie lepiej jest skorzystać ze współpracy z Medycznym Centrum Przetwarzania Danych w zakresie wypożyczenia niezbędnej infrastruktury na ściśle określonych zasadach. Wtedy wyprodukowanie i dostarczenie gotowego produktu jest znacznie tańsze zaś informacje użyte w jego produkcji i testowania bardziej wiarygodne.


Dostarczony do lekarzy diagnostów produkt będzie pozwalał na lepszą, dokładniejszą diagnostykę, gdyż będzie posiadał wiedzę podpartą informacjami z wielu lat badań. Każdy z podmiotów zaś będzie miał w tym swój udział, niemożliwy do osiągnięcia w pojedynkę.
autor: Marcin Lenarczyk, Dyrektor ds. IT w Medycynie, Data Techno Park
Trwa ładowanie komentarzy...