O autorze
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem instytucjonalnych jest spółka Data Techno Park. Celem klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. Cele te zostaną osiągnięte dzięki współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii pomiędzy członkami klastra.

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie – geneza

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach dążenie do osiągnięcia sukcesu, przewagi konkurencyjnej, wyprodukowania i wypromowania nowego produktu to nieodłączne elementy gry rynkowej.

Bywają jednak obszary, w których czysta konkurencja się nie sprawdza i potrzeba współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi wzajemnie rozłączne kompetencje. W tym celu powstały klastry.

Wg jednej z definicji: „Klaster to specyficzna forma organizacji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.” Klaster jest spolszczeniem angielskiego terminu „cluster”. W literaturze polskojęzycznej funkcjonuje również pojęcie „grona” oraz przeniesione z języka francuskiego pojęcie „lokalny system produkcyjny”.


Tyle definicja. A jak to się przekłada na rzeczywistość. Klastry zaczęły powstawać w Polsce mniej więcej na początku 21 wieku. Skupiały się wokół stowarzyszeń, uczelni, parków naukowo-technologicznych. Wypełniły lukę która wytworzyła się po upadku dużych firm i przekształceniu gospodarki, w której wiodącą rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wiodące przedsiębiorstwa, skupione wokół zrzeszeń resortowych same były pierwowzorami klastrów. Posiadały własne ośrodki badawczo – rozwojowe, instytuty resortowe i zakłady produkcyjne. W ramach jednej organizacji skupiały się niezależne przedsiębiorstwa, które mogły skutecznie konkurować na wolnym rynku.

Zmiany ustrojowe, likwidacja dużych przedsiębiorstw a co za tym idzie zjednoczeń i zrzeszeń doprowadziła do rozluźnienia więzi pomiędzy nauką a przemysłem. Rozpoczął się wyścig, w którym podmioty zaczęły miedzy sobą ostrą konkurencję rynkową bez odpowiedniego wsparcia. Oczywiście wiele z nich odniosło spektakularne sukcesy inne zaś, działające szczególnie w obszarze nowych technologii, zaczęły szukać metod współpracy w wytworzeniu i wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Stąd zrodziła się potrzeba skupienia się wokół organizacji posiadających kompetencje, których brakowało podmiotowi.


Jednym z takich organizacji jest Ogólnopolski Klaster e-zdrowie. Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie jest platformą innowacji i rozwoju dla firm branży It-med. Platforma ta oparta jest na współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii. Jej zadaniem jest stworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych usług dla sektora ochrony zdrowia. Skupia on w swoich szeregach firmy z branży informatycznej, podmioty lecznicze i konsultingowe. Podmioty te współpracując ze sobą, korzystając z wiedzy i doświadczenia, posiadając unikatowe informacje niedostępne powszechnie są w stanie zaproponować nowe produkty i usługi.
autor: Marcin Lenarczyk, Dyrektor ds. IT w Medycynie, Data Techno Park
Trwa ładowanie komentarzy...