O autorze
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem instytucjonalnych jest spółka Data Techno Park. Celem klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. Cele te zostaną osiągnięte dzięki współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii pomiędzy członkami klastra.

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie jako przykład klastra technologicznego

Romuald Litwin
Romuald Litwin
Z punktu widzenia koordynatora klastra sposób w jaki przedstawia się zasady funkcjonowania powiązania, które reprezentuję jest kluczowy z punktu widzenia sukcesu rekrutacji, a co za tym idzie, możliwości wzbogacenia portfolia produktowego, które klaster wytwarza. Dla większości nasze argumenty jawią się jako intuicyjne a korzyści, które mogą ich podmioty czerpać z ewentualnego uczestnictwa w Ogólnopolskim Klastrze e-Zdrowie (OKeZ), całkiem oczywiste. Czasami jednak zdarza się, iż osoby rozważające przystąpienie do OKeZ, nawet po zapoznaniu się z preferowanymi warunkami (opisujemy je na stronach klastra), proszą o dodatkowe wyjaśnienia.


Sporym wyzwaniem jest dla nas odpowiedź na pytania związane z teorią "klastringu". Ostatnimi czasy spotkałem się z pytaniem, które brzmiało mniej więcej tak: "Czy OKeZ można uważać za przykład klastra przemysłowego czy technologicznego?". Przyznam, ze zbiło mnie ono z pantałyku. Jako że sam lubię otrzymywać precyzyjne odpowiedzi postanowiłem kupić sobie troszkę czasu prostym stwierdzeniem "Niestety pies zjadł moje zadanie domowe, p'sze Pani" i z zapałem przystąpiłem do wewnętrznych rozważań.

Do tej pory OKeZ postrzegaliśmy jako specyficzną odmianę klastra medycznego. Z jednej strony, wynikało to z faktu wyjątkowego w skali krajowej doświadczenia koordynatora klastra, spółki Data Techno Park. Od lat bowiem jesteśmy silnie zaangażowani w proces usprawniania mechanizmów funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w Polsce. Z drugiej, liderzy naszej organizacji, w tym także wielu innowatorów współpracujących z Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie, to specjaliści-lekarze z natury rzeczy dobrze rozumiejący zasady funkcjonowania, w tym niedobory systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.


Z trzeciej strony z kolei, gros z uczestników OKeZ to podmioty-reprezentanci sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, którzy na mocy decyzji biznesowych związali się z rynkiem odbiorców branży medycznej. Cóż, w świetle tej konstatacji przyznam się, iż sam poczułem się zmieszany.

W sukurs przyszedł mi nie kto inny ale Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która proponuje następujące rozumienie terminu "klastry technologiczne, w odróżnieniu od klastrów przemysłowych, rozwijają się wokół centrów wiedzy, w których skupia się znaczna część informacji dotyczących specyficznych dziedzin badawczych, często określanych jako niszowe. Oprócz silnych zespołów badawczych, w tego typu klastrach można znaleźć małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, uzupełniające się w łańcuchach wartości i skupione na uzyskaniu przywództwa technologicznego i rynkowego w określonych niszach w skali międzynarodowej."(1) Bardzo zgrabnie powiedziane nieprawdaż?

A w jaki sposób spełnia powyższe przesłanki grono innowatorów skupionych wokół Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie?

Bez wątpienia podmioty skupione wokół OKeZ to awangarda postępu w obszarze e-Zdrowia a wiec dziedziny, która nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach wciąż znajduje się w relatywnie wczesnej fazie wczesnego rozwoju - zatem niszowej. Przykłady rozwiązań powstających dla dla e-Zdrowia można by mnożyć. Internet-med.pl to przykład wirtualnego gabinetu lekarskiego oferującego całą gamę funkcjonalności niezbędnych w zarządzaniu pacjentem utworzonego przez Lab-Bit S.A.. System PI, dedykowany dla średnich i dużych jednostek ochrony zdrowia, do których zalicza się: szpitale sanatoria, przychodnie, zakłady rehabilitacji leczniczej, prewentoria, hospicja, stacje sanitarno-epidemiologiczne to autorskie rozwiązanie spółki PI. Podobna grupę usług tworzą także takie spółki, jak Hectonet czy SI Alma.

Wśród 'klastrowiczów' pojawiły się też podmioty, które proponują oprogramowanie narzędziowe, a wiec takie, które może być wykorzystywane do tworzenia bądź optymalizacji działania grupy produktów wymienionych powyżej. Wśród tych wymienić należy przede wszystkim spółkę eR, która wytwarza innowacyjny model przechowywania dokumentacji medycznej, pozwalajacy na efektywną konsolidację różnorodnych źródeł informacji występujących w szpitalach, ambulatoriach i laboratoriach medycznych. Inne rozwiązanie narzędziowe to system Virtum do optymalizacji procesu analizy obrazów mikroskopowych dla jednostek medyczno-diagnostycznych oraz naukowo-badawczych opracowany przez spółkę MicroscopeIT.

Kolejna przesłanka to zakładana przez definicje klastra technologicznego struktura OKeZ. W jej skład wchodzą bowiem małe, średnie i duże podmioty komercyjne, od spółek typu start-up jak Vratis, do krajowych gigantów jak Asseco S.A.. Nie brakuje wśród nas przedstawicieli sektora badawczo-rozwojowego z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (współwłaścicielem Data Techno Park) na czele. Nasz sukces nie byłby też możliwy bez udziału poważnej grupy pragmatyków klinicznych takich jak: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy czy Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „MEDINET”.

Dla potrzeby całkowitego wypełnienia łańcucha wartości w OKeZ, do klastra zaprosiliśmy także podmioty, których wiedza i doświadczenie konieczne są do spełnienia wszystkich wymogów w skomplikowanym procesie komercjalizacji powstających w powiązaniu kooperacyjnym produktów: instytucje otoczenia biznesu (Cubatex), grupy inwestycyjne (Synaptise, Startit Fund), firmy doradcze (NBC Consulting) czy marketingowe (IPC Instytut Badawczy).

Obraz byłby niekompletny gdybym nie wspomniał, ze całość działań wspiera infrastruktura ITQ Datacenter administrowana przez zespół najwyższej klasy specjalistów IT współpracujących z Data Techno Park.

Myślę, że uzbrojony w te dowody uda mi się przekonać mojego interlokutora - OKeZ to klaster technologiczny.

Autor: Romuald Litwin

Romuald Litwin, Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych jest odpowiedzialny za działalność dotyczącą sfery badań i rozwoju (B+R) w spółce Data Techno Park (DTP), najbardziej innowacyjnego, rodzimego integratora rozwiązań ‘chmurowych’ (cloud-based solutions) dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. Oprócz pracy nad kierunkami rozwoju obszaru B+R, Litwin pełni także funkcję koordynatora powiązania kooperacyjnego Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie.

(1) Portal Innowacji, PARP, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=884B833D810849F3880230C880854B67
Trwa ładowanie komentarzy...