O autorze
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem instytucjonalnych jest spółka Data Techno Park. Celem klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. Cele te zostaną osiągnięte dzięki współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii pomiędzy członkami klastra.

Aspekty wdrażania rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia na przykładzie działalności OKeZ

Na całym świecie placówki ochrony zdrowia codziennie tworzą, aktualizują i przesyłają miliony danych dotyczących procesu leczenia. Do danych tych możemy zaliczyć dane alfanumeryczne w postaci opisu wyników badań laboratoryjnych, np. opisów zdjęć pochodzących z radiologii, wydruków z systemów EKG, ale również są to dane obrazowe pochodzące z urządzeń diagnostycznych – tomografu, rezonansu magnetycznego czy też USG.


W związku z faktem, że pacjenci nie zawsze są leczeni w jednej placówce, dane na temat stanu ich zdrowia generowane, a częstokroć także składowane w różnych miejscach. Dlatego też wdrożenie systemów informatycznych pozwalających na komunikowanie się lekarzy pracujących w wielu ośrodkach, a leczących tego samego pacjenta, ma tak ogromne znaczenie w całym procesie diagnostycznym i leczeniu. Dzięki wprowadzeniu standardów wymiany danych IHE, HL7 i DICOM oraz praktycznemu ich zastosowaniu personel medyczny i pracownicy administracyjni jednostek ochrony zdrowia mają dostęp do wszystkich informacji, faktów i danych medycznych dotyczących pacjenta.

Właśnie dzięki tym normom istnieje możliwość ich przesyłania i właściwej interpretacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia (szpitalami, przychodniami, gabinetami lekarskimi) na terenie całego kraju, a nawet na całym świecie. W związku z tym, że dzisiejszy sektor ochrony zdrowia jest systemem niezwykle złożonym, bardzo ważne staje się aby informacje o pacjencie były możliwe precyzyjne; zarówno te generowane przez niego samego, jak i tworzone i wymieniane przez uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Stają się one kluczowym, nadrzędnym elementem w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą dalszego leczenia, hospitalizacji i poprawy jakości świadczonych usług.


Wskazanie na kluczowe znaczenie norm przesyłu danych medycznych to jedno z zadań jakie stawia przed sobą Ogólnopolski Klastrer e-Zdrowie (OKeZ) w tym aspekcie swej działalności, który związany jest z transferem wiedzy pomiędzy sektorami medycznym i technologicznym. W ramach agendy projektowej OKeZ organizuje serie szkoleń i warsztatów dla pracowników systemu ochrony zdrowia, firm informatycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkania te mają za zadanie uświadamiać uczestnikom procesu usprawniania jakości funkcjonowania sektora ochrony zdrowia przy pomocy narzędzi IT istniejące szanse ale i zagrożenia wynikające ze stosowania rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. Spotkania te służą też podnoszeniu wiedzy i kompetencji ich uczestników, a za razem pełnią rolę integracyjną. Należy bowiem podkreślić, że tylko skuteczna i efektywna współpraca może pozwolić na podniesienie jakości życia i poziomu oferowanych usług medycznych pacjentowi.

Jak wiemy większość pacjentów nie identyfikuje skomplikowanego charakteru usług medycznych, którym podlegają. Wszyscy jednak oczekujemy – jako pacjenci - że będą one na najwyższym poziomie, łatwo dostępne i przede wszystkim bezpieczne zarówno pod względem medycznym jak i bezpieczeństwa i poufności informacji, które się z nimi wiążą. Tym właśnie zajmuje się Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie. Dzięki stworzonej platformie współpracy dla swoich członków, pomaga stale podnosić ich kompetencje, dostarcza najnowszej wiedzy oraz integruje podmioty branżowe także w wymiarze ponadnarodowym. Skutkiem tych działań, mamy nadzieję, będzie właśnie stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych.

W opinii jego członków największą wartością Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie jest rozwijanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia. Innowacje tworzone przy pomocy infrastruktury badawczej, którą dysponuje OKeZ, są na ogół niewidoczne dla przeciętnego pacjenta. Mają jednak ogromny wpływ na jakość świadczonych usług w ochronie zdrowia. Część technologii opracowywana przez partnerów i członków Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie nie byłaby możliwa do wytworzenia, gdyby nie specyficzna atmosfera i klimat współpracy.

To właśnie możliwość współpracy z innymi podmiotami działającymi w branży medycznej, wymiana pomysłów i idei, synergia płynąca ze współpracy z innymi członkami, wsparcie założycieli Klastra w nawiązywaniu relacji z innymi członkami Klastra oraz z przedstawicielami jednostek medycznych, buduje specyficzne środowisko do generowani innowacji, które ostatecznie służą zwykłemu pacjentowi, nieświadomemu tego jak wiele wysiłku należało włożyć, aby mógł być skutecznie leczony.
Oprac. Zespół Koordynatora OKeZ
Trwa ładowanie komentarzy...